"श्री" क्षेत्र सावंगा विठोबा

होम | सावंगा इतिहास | दैनंदिन कार्यक्रम | देणगी | मंदिर प्रवास | निवास व्यवस्था | संपर्क

 |
वार्षिक उत्सव
|

|| श्री कृष्णा महाराज धनी अवधूत ||

पत्ता:-

श्री विठोबा उर्फ श्रीकृष्ण अवधूत बुवा संस्थान सवंग विठोबा पो. मालखेड रेल्वे ता. चांदुर रेल्वे जिल्हा अमरावती राज्य (महाराष्ट्र ) पिनकोड -४४४९०४

इ-मेल:- sawangasansthan@gmail.com 

. क्र नाव दुरध्वनी क्रमांक
) श्री. गोविंदराव रा. राठोड (अध्यक्ष ) ९४२३६०८६१६
) श्री. वामनराव के. रामटेके (सचिव ) ९४२३६१०३०२
)  श्री. स्वप्नील बबनराव चौधरी (विश्वस्थ ) ९६२३४५६५२४
)  श्री. कृपासागर रामरावजी राऊत (विश्वस्थ ) ९४१२६४७७४३
५) श्री. रामकृष्ण मिश्रा (कर्मचारी)  ७५०७५७२२६३

Copyright © 2017 Sawanga Vithoba Sansthan 
Design by  CADDInfo